TCMB Banka Kredileri Eğilim Anketi yayımlandı

TCMB’nin bankaların 2024’ün birinci çeyreğine ilişkin değerlendirmeleri ile 2024’ün ikinci çeyreğine ilişkin beklentilerini içeren “Banka Kredileri Eğilim Anketi” yayımlandı.

Ankete göre, bu yılın ilk çeyreğinin alt kırılımları incelendiğinde, küçük ve orta ölçekli işletmelere verilen krediler dışındaki tüm kredi türlerine uygulanan standartlarda sıkılaşma gözlendi.

2024 yılının ilk çeyreğinde, tüm bireysel kredi türlerine uygulanan standartlarda sıkılaşma görülürken, 2024’ün ikinci çeyreği için işletme kredilerinde olduğu gibi tüm bireysel kredi türlerinde de standartlardaki sıkılaşmanın güçlenerek devam etmesi bekleniyor.

KREDİ TALEBİ

Anket sonuçları kredi talebi açısından incelendiğinde, genel olarak işletmelere verilen kredilere olan talepteki artış yönlü seyir, 2024’ün ilk çeyreğinde de devam etti. Alt kırılımlar incelendiğinde de büyük işletmelere verilen krediler dışındaki tüm kredilere olan talepte artış gözlendi.

Özellikle, yabancı para cinsinden açılan kredilere talepteki artışın oldukça güçlü olduğu görülürken, 2024’ün ikinci çeyreğinde genel olarak işletmelere verilen kredilere talepteki artışın yerini azalışa bırakması bekleniyor.

2024 yılının birinci çeyreğinde, tüm bireysel kredi türlerine talepte azalış görülürken, bu yılın ikinci çeyreği için bankaların beklentisi, tüm bireysel kredi türlerinde talepte görülen azalışın güçlenerek devam edeceği yönünde oldu.

FONLAMA KOŞULLARI

Bankaların fon sağlama imkanlarının gelişimi incelendiğinde, 2024’ün ilk çeyreğinde yurt içi fonlama koşullarında sıkılaşma yönlü, yurt dışı fonlama koşullarında ise gevşeme yönlü seyrin devam ettiği görüldü.

2024’ün ikinci çeyreği için yurt içi fonlama koşullarındaki sıkılaşmanın ve yurt dışı fonlama koşullarındaki gevşemenin güçlenerek devam etmesi bekleniyor.

patronlardunyasi.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir